Select a Country
 • {{country.Text}}
Select a Language
 • Makita battery 18 V / 1.5 Ah, Li-Ion


  RAL 1 Makita battery 18 V / 1.5 Ah, Li-Ion (27 Wh) 

 • Makita battery 18 V / 3.0 Ah, Li-Ion (54 Wh)


  RAL 2 Makita battery 18 V / 3.0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 

 • 18 V / 3.3 Ah, Li-Ion (54 Wh) battery


  RAL 3 Battery 18 V / 3.3 Ah Li-Ion (54 Wh)

 • 10.8 V / 1.5 Ah, Li-Ion (16.2 Wh) battery


  RAML1 battery 10.8 V / 1.5 Ah, Li-Ion (16.2 Wh)