Rodina v centre pozornosti: sociálna zodpovednosť je našim presvedčením

Sme úspešnou firmou a ako taká plne prijímame našu sociálnu zodpovednosť. Cítime povinnosť, ktorá nás zaväzuje vrátiť niečo späť spoločnosti, v ktorej všetci žijeme. Rodina sa pre nás stala základnou zložkou spoločnosti - s regionálnymi projektmi, akými sú podpora hospicu v meste Wuppertal a náš medzinárodný záväzok v programe World Vision. Popri týchto dlhodobých významných projektoch, podporujeme ďalšie početné sociálne projekty na základe nášho motta: "Rodina v centre pozornosti" pre ľudí v núdzi.

Týmto pokračujeme čo najviac v tradícii našej americkej materskej spoločnosti Textron a jej dcérskych spoločností, ktoré plnia tento sociálny záväzok v mnohých oblastiach po celom svete.

Záväzok voči regiónu

Klauke podporuje hospic Burgholz

Klauke si je taktiež vedomé svojej sociálnej zodpovednosti. Po mnoho rokov táto spoločnosť prejavila svoj záväzok v rôznych regionálnych a celosvetových projektoch na základe motta "Rodina v centre spoločnosti". Našim zameraním je hlavne podporovať tie snahy, ktorých cieľom je podpora rodín v ťažkých situáciách - akým je hospic pre deti a mládež v meste Wuppertal, ktorému Klauke finančne pomáha.

 

Spoločnosť na poslednej ceste
Hospic Burgholz sprevádza zomierajúce deti a mladých ľudí na ich poslednej ceste spolu so svojimi rodičmi, bratmi a sestrami. Toto zariadenie umožňuje rodinám, ako aj bratom a sestrám, sa presťahovať s dieťaťom do tohto hospicu. Počas pobytu je príbuzným poskytnutá staroslivosť ako aj psychologická podpora.

 

Smiech, nádej, žiaľ
Personál v detskom hospice chce vytvoriť pekné momenty pre rodiny v takomto zložitom období a vytvoriť im druhý domov. Takže sa v hospici Burgholz sa spolu smejú, hrajú, plačú a smútia. "Dôležitou skutočnosťou je, že rodiny neplatia ďalšie dodatočné náklady počas pobytu u nás. Preto sme veľmi vďační za finančnú podporu spoločnosti Klauke, zdôraznila Kerstin Wuelfing z hospicu Burgholz.

 

Klauke zamestnanci podporujú tento záväzok
Klauke pracovníci sú potešení, že môžu prispieť k tomuto dobrému činu. Napríklad finačný výťažok z tomboly počas Klauke rodinného festivalu vo výške 2 500 EUR, bol taktiež venovaný hospicu. "Sme radi, že môžeme našu rodinnú filozofiu podať aj vo forme takéhoto záväzku", zhrnul Marc Stawitzki, riaditeľ ľudských zdrojov.

Medzinárodný záväzok

Klauke sponzoruje program World Vision

Sme medzinárodnou spoločnosťou a ako taká myslíme globálne. Toto sa taktiež vzťahuje na náš sociálnych záväzok. Preto podporujeme globálne projekty, ktoré sú zamerané na rodinu v rámci sponzoringu programu World Vision. 

 

Podpora charitatívnych projektov namiesto len jednostranného dávania...
... na základe tohto motta Klauke prijalo rozhodnutie nedávať zákazníkom drahé vianočné darčeky. Namiesto toho spoločnosť preberá zodpovednosť za mladých ľudí na celom svete v rámci sponzoringu charitatívnej organizácie World Vision.

 

Pomoc, ktorá aj skutočne prichádza
Náš sponzorský program v súčasnosti podporuje osem dievčat a štyroch chlapcov vo veku tri až osemnásť rokov v krajinách ako sú "Bolívia, Honduras, Vietnam, Kambodža, Zimbabwe, Keňa, Peru, Etiópia, Tanzánia a Čad". Naša mesačná charitatívna podpora v sume 30 EUR ide priamo deťom a prostrediu, v ktorom žijú. Tieto peniaze sú použité na zakúpenie školských materiálov a dokonca aj na výstavbu studní v dedinách.

 

Rozdávať radosť
Vrcholom celého roka pre deti a našich zamestnanocv je obdobie Vianoc. Obdobie, kedy naši kolegovia posielajú každému sponzorovanému dieťaťu ich vlastný darčekový balík obsahujúci hračky a ručne písaný vianočný pozdrav. 

Snaha, ktorá skutočne stojí za to: "Sponzorované deti nám pravidelne píšu a hovoria o sebe. Často dostávame aj nedávne fotografie. Tento fakt, znova a znova, upevňuje naše rozhodnutie a dokazuje, že robíme správnu vec", hovorí Ricarda Bich, jedna zo zamestnankýň oddelenia Predaja.

Sociálne projekty v rámci skupiny Klauke: Veľa sa môže dosiahnuť aj prostredníctvom malých vecí

Preto sa Klauke podiela na rôznych projektoch a rýchlo poskytuje skutočnú pomoc, pomoc bez výnimky. Obzvlášť "deti a vzdelanie" sú veľmi dôležité pre spoločnosť Klauke.

Social Institution Day

Gustav Klauke GmbH has been providing the Burgholz Child and Youth Hospice with financial support for many years now. But that was never meant to be the end of things. That’s why on the last Sunday in June six staff members set out to give support in organising the summer festival there to celebrate their social institution day. It was all about entertaining the children at two of the stands that had been made available to us. A most diverse programme – that was very well received – could be enjoyed, a programme that included child make-up, a kind of coconut shy as well as many different types of games of skills. 

Zakúpenie nástroja pre školou

Spoločnosť Klauke Slovakia pravidelne zabezpečuje nástroje pre "Strednú odbornú školu polytechnickú", ktorá je poprednou polytechnickou školou v Dolnom Kubíne s podporou odborného tréningu a zručností zamestnancov v tomto regióne.

Podpora pre hendikepovaných ľudí

Podpora pre sociálne a mentálne hendikepovaných je našou srdcovou záležitosťou. Klauke Austria poskytuje podporu asociácii Morgenstern Association a ponúka ľuďom, ktorí majú problém s učením ako aj sociálne hendikepovaným mladým ľuďom tréningové pobyty v našej rakúskej pobočke v Leobersdorf.

Klauke podporuje školské aktivity v regióne

Už niekoľko rokov pomáhame školám v meste Remscheid a jeho okolí tým, že zabezpečujeme rôzne veci ako sú spoločenské hry, ruksaky, farebné ceruzky, futbalové lopty a nástroje. Špeciálnym spôsobom Klauke participovalo na znovupostavení zhorenej školy  “GGS Gemeinschaftsgrundschule Eisernstein” v meste Remscheid. Taktiež sme napomohli školským aktivitám v tréningovom centre pre povolanie v priemysle BZI Remscheid a zabezpečili učebné pomôcky pre mnohé hendikepované deti.