Skupina Klauke sa teší medzinárodnému zastúpeniu

Od svojho založenia v nemeckom meste Remscheid v roku 1879, Klauke sa rozvinula z producenta vysoko kvalitných klieští pre hodinársky priemysel na medzinárodnú organizáciu.

V súčasnosti vyvíjame, vyrábame a dodávame nástroje, testovacie, meracie a kontrolné zariadenia ako aj súvisiace materiály pre aplikácie elektrotechnického inžinierstva. Škála našich produktov taktiež zahŕňa upravené nástroje pre klampiarske a vykurovacie technológie, špeciálne spájacie komponenty pre použitie v automobilovom priemysle ako aj káblové zväzky a zostavy pre rôzne špecializované aplikácie.

Okrem materskej firmy v Remscheide, pôsobíme na ďaľších desiatich aj zámorských miestach ako Slovensko, Francúzsko, španielsko, Veľká Británia, Rakúsko, Rusko, India, Poľsko, Čína a Mexico. Práca viac ako 1000 zamestnancov  po celom svete je založená na hodnotách inovácie, kvality a blízkosti k zákazníkovi ako aj konceptu manažmentu prístupu.

Video about Klauke

Spoločnosť Klauke je začlenená do Nástrojovej a testovacej divízie skupiny Textron už od roku 1996. V priemyselnej divízii Textron / Tools and Tests - Divízia nástrojov a testov sú zastúpené popri Klauke aj viaceré ďaľšie spoločnosti, ktoré sa špecializujú na tvorbe nástrojov pre rôzne aplikácie.  Ďaľšie informácie týkajúce sa Divízie nástrojov a testov skupiny Textron nájdete tu:

Klauke Austria

Departments: Sales and Service Center

Klauke China

Departments: Sales, Service Center, Engineering and Production

Klauke France

Departments: Sales and Service Center

Klauke Germany (Remscheid)

Departments: Service Center, Sales, General Administration, Development and Production

Klauke Germany (Bernsdorf)

Department: Production

Klauke Slovakia

Departments: Service Center, Sales, Engineering and Production

Klauke India

Departments: Sales, Tool Assembly and Service Center

Klauke Polska

Department: Sales

Klauke Mexico

Department: Production

Klauke Iberia (Spain)

Departments: Sales and Service Center

Klauke UK/Ireland

Departments: Sales and Service Center